Sprawdzali?my stan budowy nowej ?cie?ki rowerowej. ?cie?ka powstaje na nasypie by?ego toru kolejowego. Mia?a si? zaczyna? w ?aganiu, ale zaczyna si? od Stypu?owa. ( Tam zaczyna si? powiat Nowa Sól) Starostwo ?aga?skie nie jest zainteresowane takimi inwestycjami. Zainteresowani wiedz? o co chodzi. Stan ?cie?ki jest na sierpie? 2019 rok. Do tej pory na pewno si? zmieni?. Click here for more.

Your Opinion Counts. Please Rate This Article
Tags:

Comments are closed.